התחרות מאורגנת על ידי כניסת מדיהחנותReplay- Grand Final
  • English
  • עברית

שחר טיבי

SSL Team ISRAEL
גביע זהב SSL RK SSL RK
סטאטוס
סקיפר
צוות
גובה משקל גיל
TBD

שחר טיבי

SSL Team ISRAEL
גביע זהב SSL RK SSL RK
סטאטוס
סקיפר
צוות
גובה משקל גיל
TBD

ביוגרפיה


התוצאות הטובות ביותר


דירוג אירוע עיר, מדינה דגם תאריך

פתק

* C = בחירה שאושרה TBC = בחירה שתאושר