התחרות מאורגנת על ידי כניסת מדיהחנות
  • English
  • עברית

ים אמיר

SSLTeam ISRAEL
GOLD CUP SSL RK SSL RK
סטאטוס
סקיפר
צוות
גובה משקל גיל
TBD

ים אמיר

SSLTeam ISRAEL
GOLD CUP SSL RK SSL RK
סטאטוס
סקיפר
צוות
גובה משקל גיל
TBD

ביוגרפיה


התוצאות הטובות ביותר


דירוג אירוע עיר, מדינה דגם תאריך

פתק

* C = בחירה שאושרה TBC = בחירה שתאושר